Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.


1/c. számú melléklet a 5/2008. számú Gazdasági Főigazgatói Utasításhoz

LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV


1. A leltározásra kerülő szervezeti egység:
Telephely kódja:
neve:
Helység kódja:
neve:
Leltárkezelő személyügyi törzsszáma:
neve:

2. A leltározás munkaszaka időpontja
A leltározás fordulónapja:
A mennyiségi készletfelvétel: -

3. A leltározásban résztvevők (a leltározó bizottság tagjai):
Leltárkezelő/leltárfelelős:
Leltárbizottsági tag (elnök):
Leltárbizottsági tag:

4. A leltárellenőrzést végzi:
Leltárellenőr: a Számviteli Osztály kijelölt dolgozója


,


Készítette: A leltározó bizottságot kijelölte:


............................................................................... ...................................................................................
(leltárkezelő/leltárfelelős) (szervezeti egység vezetője)
név:
beosztás:

Ellenőrizte:


...................................................................................
(leltárellenőr)
név:
beosztás: 

Kapják: - a leltározásra kerülő szervezeti egység
- a Számviteli Osztály irattára