Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Aláírási címpéldány minta

 
Aláírás-minta


Alulírott ................................... (sz.:.................................... an.:........................................... ) ................................................. szám alatti lakos, mint a  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője , ezennel a céget akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá a nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:.....................................................


Alulírott ..................................., mint a ................................... Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogi képviseletében eljáró ügyvéd tanúsítom, hogy .................................... (sz.:..................................... an.:................................... ) ................................... szám alatti lakos – aki személyazonosságát a felmutatott ………. számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a ...................................számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az aláírás-mintát előttem saját kezűleg írta alá.


Kelt: 


Ellenjegyzem: Budapest, 2014. ……. napján:
Jelen aláírás-mintát a cégbejegyzési eljárás során jegyeztem ellen, valamint jelen aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képzi.