Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS


[1959. évi IV. törvény 222 - 223. §] 


Alulírott [ügyvezető neve], mint a  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: ; cégjegyzékszáma: ; a továbbiakban:....................................Társaság) ügyvezetője, ezúton meghatalmazom [név] Ügyvédi Irodát (székhelye: [*]; eljáró ügyvéd: [név]), hogy a Társaság [változásbejegyzési eljárás tárgyával] kapcsolatosan a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges cégiratokat előkészítse, szükség szerint ellenjegyezze, továbbá a Társaságot az illetékes cégbíróság előtt az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben foglalt teljes jogkörrel képviselje.

Kelt: ______________________
Kft.
[név] ügyvezető
Meghatalmazó


A meghatalmazást ezennel elfogadom:
______________________
[ügyvédi iroda neve]
képviseli: [név]
ügyvéd
Meghatalmazott