Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve

 

amely készült  órai kezdettel a  Szövetkezet  

alakuló közgyűlésén, amelyre  került sor.


Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ívén  

…………………………..(név), az alakuló közgyűlés szervezője köszöntötte a megjelenteket, megállapította az alakuló közgyűlés határozatképességét,  valamint javaslatot tett

a.)   …………………...(név) az alakuló közgyűlés levezető elnökének,

b.) …………….………(név) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, 

c.)…………………......(név) jegyzőkönyv-hitelesítőnek,

d.)……………………-(nevek) a szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére

 

A jelöltek elfogadták a jelöléseket, további javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezt követően a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

1/……………………. (IX…………………. .) számú határozat

A jelenlevők egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül

 • az alakuló közgyűlés levezető elnökévé ……………………….-t (név) .
 • az alakuló közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének …………….-t (név)
 • a szavazatszámláló bizottság tagjainak,……………………….-t (nevek)
 • jegyzőkönyv-hitelesítőknek…………………………….….……. -t (nevek)

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

 

………………………………(név) levezető elnök ezután javaslatot tett az alakuló közgyűlés napirendjére:

 1. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése
 2. Az alapszabály módosítása, elfogadása
 3. Döntés a szövetkezet megalakításáról
 4. A szövetkezet vezető tisztségviselőinek megválasztása
 5. Egyéb kérdések

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

2/……………………... (…………………..) számú határozat

A jelenlevők egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az

alakuló közgyűlés napirendjéül az alábbiakat fogadták el: 

 1. Az alapszabály ismertetése, egyeztetése
 2. Az alapszabály módosítása, elfogadása;
 3. Döntés az szövetkezet megalakításáról;
 4. A szövetkezet vezető tisztségviselőinek megválasztása;
 5. Egyéb kérdések.

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

 

 1. Napirendi pont:

              Az alapszabály ismertetése, megbeszélése

…………………………………(levezető elnök)  részletesen ismertette az előzőleg valamennyi meghívott részére előzetesen elektronikusan megküldött, és a közgyűlésen is írásbeli  formában közreadott alapszabályt. A jelenlevők ezt követően megtették észrevételeiket, melyekre a levelező elnök válaszolt.

 

 1. Napirendi pont

               Az alapszabály módosítása, elfogadása

……………………………. javasolta, hogy az szövetkezet  képviseletéről és a szövetkezet bankszámlájához való hozzáférésről szóló rész  módosításra kerüljön a következők szerint:

Az Igazgatóság elnöke önállóan is eljárhat a szövetkezet képviseletében, azonban minden olyan szerződéses kötelezettségvállaláshoz, bankszámlára történő utalás teljesítéséhez, amelynek összege az 1 millió  Ft-ot meghaladja, az Igazgatóság előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges.

A módosítási javaslat egyeztetése után a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, és a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással következő határozatot hozták:

3/…………………………(……………………………..) számú határozat

 

A jelenlevők egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntöttek, hogy az Igazgatóság elnöke önállóan is eljárhat a szövetkezet képviseletében, azonban minden olyan szerződéses kötelezettségvállaláshoz, bankszámlára történő utalás teljesítéséhez, amelynek összege az 1 millió  Ft-ot meghaladja, az Igazgatóság előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges.

Az alapszabály 3/…………………. (……………………….) számú határozat szerinti módosítását követően az alapszabállyal kapcsolatban további kérdés vagy módosító javaslat nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

 

 

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

4/ …………………….. (………………………..) számú határozat

…………………………………..alakuló közgyűlése egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Szövetkezet alapszabályát elfogadta, amelyet a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják.

 

 

 • Napirendi pont:

Döntés az szövetkezet megalakításáról;

………………… levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy döntsenek a ………………………….nevű Szövetkezet  megalapításáról. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

5/……………………… (………………………….) számú határozat

…………………………………..a jelenlevők  egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elhatározták a …………………………………………Szövetkezet megalapítását.

.

 1. Napirendi pont

    A szövetkezet vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök ismertette, hogy a Szövetkezet  alapszabálya értelmében ………….. vezető tisztségviselő megválasztására fog sor kerülni, egyúttal javasolta a tisztségviselők választására a titkos szavazást. A kérdést szavazásra bocsátotta, melyről jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

 

6/…………………………….. (………………………….) számú határozat

………………………………….. alakuló közgyűlése  egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elhatározta, hogy  a vezető tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

 

A/ Igazgatóság Elnökének és tagjainak megválasztása[1]

(1)………………………………..levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a Szövetkezet Igazgatóság  elnökének  személyéről, egyúttal az Igazgatóság   elnökének ………………….. (név) javasolta. Miután az elnöki tisztségre más javaslat nem érkezett,……………………. röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülmény, összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben[2]. Ezután …………………………levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt.

(2)………………………………..levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a Szövetkezet Igazgatóság  tagjának   személyéről, egyúttal az Igazgatóság   tagjának ………………….. (név) javasolta. Miután az Igazgatóság tagjának személyére más javaslat nem érkezett,……………………. röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülmény, összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután …………………………levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt.

(3)………………………………..levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a Szövetkezet Igazgatóság  tagjának   személyéről, egyúttal az Igazgatóság   tagjának ………………….. (név) javasolta. Miután Igazgatóság tagjának   személyére más javaslat nem érkezett,……………………. röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülmény, összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután …………………………levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt.

B/ Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása[3]

(1)………………………………..levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a Szövetkezet Felügyelő Bizottság  elnökének  személyéről, egyúttal az Felügyelő Bizottság   elnökének ………………….. (név) javasolta. Miután az elnöki tisztségre más javaslat nem érkezett,……………………. röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülmény, összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután …………………………levezető elnök  szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt.

(2)………………………………..levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a Szövetkezet Felügyelő Bizottság tagjának   személyéről, egyúttal a Felügyelő Bizottság tagjának   ………………….. (név) javasolta. Miután a Felügyelő Bizottság tagjának személyére  …… más javaslat nem érkezett,……………………. röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülmény, összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután …………………………levezető elnökszavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt.

(3)………………………………..levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a Szövetkezet Felügyelő Bizottság tagjának   személyéről, egyúttal a Felügyelő Bizottság tagjának   ………………….. (név) javasolta. Miután a Felügyelő Bizottság tagjának személyére  …… más javaslat nem érkezett,……………………. röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülmény, összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Ezután …………………………levezető elnökszavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt.

A szavazóbizottság a szavazatok összeszámlálását követően ismertette az eredményt, melyet követően az alakuló közgyűlés a jelölt tartózkodásával a következő határozatot hozta:

7/200……………... (………………………………….) számú határozat

Az alakuló közgyűlés  egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  Igazgatóság elnökének ……………………… választotta meg.

 

8/200………………..(……………..………………….) számú határozat

Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  Igazgatóság tagjának ……………………… választotta meg.

 

9/200………………..(……………..………………….) számú határozat

Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  Igazgatóság tagjának ……………………… választotta meg.

 

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

 

10/200………………..(……………..………………….) számú határozat

Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül   Felügyelő Bizottság Elnökének ……………………… választotta meg.

 

11/200………………..(……………..………………….) számú határozat

Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül   Felügyelő Bizottság tagjának ……………………… választotta meg.

 

12/200………………..(……………..………………….) számú határozat

Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  Felügyelő Bizottság tagjának ……………………… választotta meg.

 

 

 1. Napirendi pont

 

Egyéb kérdések

…………………… levezető elnök javasolta, hogy az alakuló közgyűlés határozzon arról, hogy az Igazgatóság elnökét felhatalmazza, hogy a szövetkezet  nyilvántartásba vételével  kapcsolatos ügyben járjon el.

Javaslat, észrevétel nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

 

 

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

9/200………………….. (…………………………….) számú határozat

Az alakuló közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóság  elnökét, hogy a Szövetkezet nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyben járjon el.[4]

 

……………………………….. levezető elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, az alakuló közgyűlést lezártnak nyilvánította.

 

Kelt: 

……………………………………………………………….……  levezető elnök

                                                                                                                 …………………………..……………                                             ………………………………………………

     jegyzőkönyv-hitelesítő                                                    jegyzőkönyv - hitelesítő

 

Csatolt melléklet: jelenléti ív

 

[1] Az Igazgatóság

A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét háromtagú Igazgatóság látja el.[1] Az Igazgatóság elnökét, aki egyidejűleg a szövetkezet elnöke is, és az Igazgatóság tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozott időre, de legfeljebb 5 évre szól. Az Igazgatóság dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg a Felügyelő Bizottság hatáskörébe.

[2] A szövetkezet vezető tisztségviselői; kizáró és összeférhetetlenségi okok

 

 1. a) A szövetkezet vezető tisztségviselői az igazgatóság elnöke és tagjai.

 

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

 1. b) A szövetkezet jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el.

A jogi személyvezető tisztségviselőjével szembeni kizáró okokon túl nem lehet szövetkezet vezető tisztségviselője az a személy, akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa a szövetkezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja.[2]

 

 1. c) A vezető tisztségviselők - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan szövetkezetben és gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a szövetkezet, amelyben vezető tisztségviselő.

Ha a vezető tisztségviselők új vezető tisztségviselői megbízást fogadnak el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül kötelesek e tényről értesíteni azokat a szövetkezeteket és gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottsági tagok.

 

 1. d) A, vezető tisztségviselők valamint azok hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthetnek saját nevükben vagy saját javukra a szövetkezet főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

 

 1. e) Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok megsértésével a szövetkezetnek okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a szövetkezet a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben.

 

[3] A szövetkezet tevékenységének, illetve testületei és vezető tisztségviselői működésének ellenőrzése céljából a 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.

3.2.A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, a Közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

[4] 3:329. § [A szövetkezet nyilvántartásba vétele]

(1) A szövetkezet alapítását az alapszabály közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak. Ha a szövetkezet alapítása hatósági engedélyhez kötött, a bejelentést a jogerős engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell teljesíteni.

(2)[A szövetkezet esetében az előtársaságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.