Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Részletfizetési kérelem

 


Cég neve: 

Kelt: 

Címe: 

Iktatószám: 

Címzett neve
Címe

Tárgy: Részletfizetési kérelem


Tisztelt Igazgató Úr!
Alulírott Cég neve (székhely:; adószám:) ügyvezetője azzal a kéréssel fordulok a T. Hivatalhoz, hogy társasági adónemben fennálló ………… Ft adóhátralékunkra … havi késedelmipótlék-mentes részletfizetést adni szíveskedjenek.

Indokaink az alábbiak:

Cégünk átmenetileg nehéz anyagi helyzetben van, mert
- vevőink egy része fizetési késedelemben van, másrészt
- a termékgyártásunkhoz szükséges, általunk megrendelt anyagokat későn szállították le, így a megrendeléseket nem tudtuk határidőben teljesíteni, következésképpen megrendelőink is csak később tudnak fizetni.

Kintlévőségeink beszedése iránt intézkedtünk.
- A fizetési késedelembe esett vevőinket a teljesítésre felszólítottuk,
- a 60 napot meghaladó késedelembe esett vevőink tekintetében pedig a Budapesti Központi Kerületi Bíróságtól fizetési meghagyás kibocsátását kértük,
- a felszólításunkra nem reagáló cégekkel szemben pedig bírósági végrehajtás van folyamatban.

Indokaink alátámasztására csatoljuk
- adósaink listáját, tartozásuk és a lejárat idejének megjelölésével, valamint a hozzájuk intézett fizetési felszólításokat,
- fizetőképes adósaink ígérvényét, arra vonatkozóan, hogy mikor tudják adósságaikat kiegyenlíteni, valamint
- a jelentős késedelembe esettek vonatkozásában a bíróságnak címzett fizetési meghagyás iránti kérelmünk másolatát, illetve a velük szemben foganatosítandó bírósági végrehajtás iránti kérelmünk másolatát.
- Mindezek mellett csatoljuk még az utolsó hat havi bankszámla-kivonatunk másolatát is.

Fentiek alapján bizonyítottnak látjuk, hogy az adófizetési késedelmünk nekünk nem róható fel, és annak elkerülése érdekében úgy jártunk el, ahogy az az adott helyzetben tőlünk elvárható.

Fizetési nehézségünk átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése nem veszélyeztetett.
Ezért kérjük beadványunk kedvező elbírálását.


Tisztelettel:
bélyegző


........................................
XY
ügyvezető