Szabályzatok

Adatvédelem – GDPR (General Data Protection Regulation)

   Adatvédelem – GDPR (General Data Protection Regulation)    1.Adatvédelmi és GDPR áttekintés A

Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT   Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat")

Aláírási címpéldány

Aláírási címpéldány minta   Aláírás-minta Alulírott ................................... (sz.:....................................

Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT (RT.) [2006. évi IV. törvény 12. § (1) bekezdés; 171- 284. §] Zártkörűen

Bizonylati szabályzat

Bizonylati szabályzat Számviteli bizonylat (továbbiakban: bizonylat) minden olyan külső és belső okmány - függetlenül

Cégautó üzemanyag elszámolása

Cégautó üzemanyag elszámolás minta   Cégautó üzemanyag elszámolás         Név:

Eszközök és források értékelési rendjére vonatkozó szabályzat

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT    A szabályzatot

Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI RENDJÉRE VONATKOZÓ

Kiküldetési iratminta

 Kiküldetés Belföldi kiküldetés elrendelése (Mt. 105. §). címzett 1. Az Mt. 105. §-ának

Meghatalmazás

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS [1959. évi IV. törvény 222 - 223. §] Alulírott [ügyvezető neve], mint

Önköltség számítási szabályzat

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Az önköltség számítása a kalkuláció

Pénzkezelési szabályzat

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja, hogy

Reprezentációs kiadások szabályzata

Reprezentációs kiadások szabályzata A szabályzat célja, hogy meghatározza a személyi jövedelemadóról

Részletfizetési kérelem

Részletfizetési kérelem   Cég neve:  Kelt:  Címe:  Iktatószám:  Címzett

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat Szabályzat a vállalkozás használatában lévő feleskeges vagyontárgyak

Számviteli politika szabályzat

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT A számviteli politika szabályzat célja írásban rögzíteni -

Személygépkocsi használati szabályzat

SZEMÉLYGÉPKOCSI  HASZNÁLATI  SZABÁLYZAT  Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat I. Társaság 1. A Társaság célja, üzletpolitikája 2.

Szöveges számlarend-Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.

Szöveges számlarend-Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.   Segédlet

Szöveges számlarend-Segédlet a szöveges számlarend összeállításához II.

  Szöveges Számlarend- Segédlet a szöveges számlarend összeállításához II.   385.

Szövetkezet alakuló közgyűlés jegyzőkönyve

Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve   amely készült  órai kezdettel a  Szövetkezet   alakuló

Szövetkezet alapszabálya

Szövetkezet alapszabálya    Szövetkezet Alapszabálya  A jelen alapszabályt aláíró

Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjainak elfogadó nyilatkozata

A(z)  szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának/elnökének 1    ELFOGADÓ NYILATKOZATA   Alulírott

Taggyűlési meghívó

Taggyűlési meghívó  Ezen iratminta segítségével elkészítehtei  a meghívót

Társasági szerződés Bt. részére

Társasági szerződés  Ezen iratminta segítségével könnyen elkészítheti a Betéti

Társasági szerződés Kft. részére

A közkereseti társaság szerződésmintája   Társasági szerződés Alulírott tagok, a

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta   Nyilvántartást készítő vállalkozás adatai: Név:

Útnyilvántartás

Útnyilvántartás minta                               ÚTNYILVÁNTARTÁS     l/100