FIGYELEM! EZ A DOKUMENTUM MÁR NEM FRISS! AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük önnek az aktuális verziót.

 

 Kiküldetés

Belföldi kiküldetés elrendelése (Mt. 105. §).

címzett

1. Az Mt. 105. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezem, hogy munkáját ideiglenesen napjától napjáig terjedő időtartamban rendes (szokásos) munkavégzési helyén kívül, , kiküldetésben végezze. Kiküldetésének célja: Munkáját ezen idő alatt is irányításom és utasításaim szerint köteles végezni [Mt. 105. § (1) bekezdés].

2. A kiküldetés ideje alatt

, melynek mértéke: . Ez a munkabér a rendes munkaidőre abban az esetben is jár, ha a kiküldetés miatt az aznapi munkavégzés ideje a rendes munkaidőt nem éri el.

3. Igénybe vehető közlekedési eszköz:

Tájékoztatom, amennyiben a kiküldetés során utazással töltött ideje a munkaidő-beosztása szerinti munkaidején kívül esik, az ezt meghaladó idő díjazására*

a) a kollektív szerződés .......... pontjában meghatározottak szerint,

b) az Mt. 105. §-ának (6) bekezdésében meghatározottak szerint személyi alapbére negyven százalékára szerez jogot. Ebből a szempontból egyébként utazási időnek

– személygépkocsival történő utazás esetén az annak indulásától a megérkezéséig eltelt idő,

– tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén annak indulásától (indulási idejétől) a megérkezéséig tartó, valamint az átszállással töltött idő,

– a tömegközlekedési eszköz megérkezésétől a kiküldetés szerinti munkavégzés megkezdéséig, valamint a munkavégzés befejezésétől a tömegközlekedési eszköz indulásáig eltelt idő minősül [Mt. 105. § (7) bekezdés].

4. Végül tájékoztatom, hogy a kiküldetés folytán jogot szerez a jogszabály [23/1989. (III. 12.) MT rendelet] szerint járó költségei megtérítésére, és ha a kiküldetés során ezen túlmenően szükséges többletköltségei merülnek fel, igazolásuk ellenében ezek megtérítésére is [Mt. 105. § (8) bekezdés].

,

....................................

Munkáltató

* A nem kívánt részek (változatok) törlendők.